Điều khoản tham chiếu

Nhóm làm việc về công nghệ truyền thông và thông tin cho lĩnh vực phát triển (ICT4DEV WG)

Điều khoản tham chiếu

Tổng quan

Nhằm hỗ trợ phát triển và tận dụng tối
đa những lợi ích từ việc sử dụng công nghệ truyền thông và thông tin
nhiều và hiệu quả hơn trong cộng đồng phát triển tại Việt Nam..

Mục đích

Mục đích của Nhóm làm việc ICT4DEV là hỗ
trợ các TCPCP tăng cường việc ứng dụng ICT để nâng cao chất lượng các
công việc phát triển của họ tại Việt Nam. Thông qua tư vấn, đào tạo,
chia sẻ thông tin và mời những chuyên gia đăc biệt làm khách mời, Nhóm
làm việc mong muốn tăng cường tối đa hiệu quả và việc truyền thông
trong cộng đồng phát triển tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ các TCPCP với
việc trang bị đầy đủ sức mạnh của ICT trong những hoạt động phát triển
của họ.

Mục tiêu

1. Kết nối khoảng cách ICT và khả năng trình độ của những bên liên quan khác nhau trong cộng đồng phát triển tại Việt Nam.

2. Tăng cường sự nhận biết, lồng ghép và ứng dụng công cụ phần mềm FOSS giữa các tổ chức phát triển.

3. Khuyến khích việc thu thập và chia sẻ thông tin về các chủ đề và kỹ năng ICT.

4. Cải thiện cơ sở vật chất của ICT
trong cộng đồng phát triển Việt Nam và giới thiệu những sáng kiến, ứng
dụng, công nghệ và sự sử dụng ICT tốt nhất trên toàn thế giới tới những
người làm việc về phát triển tại Việt Nam.

5. Thành lập Nhóm chủ đạo thuộc ICT4DEVnhằm hỗ trợ việc xây dựng năng lực ICT của các tổ chức phát triển.

6. Tạo một môi trường thuận lợi cho việc chia sẻ kỹ năng và mong muốn thực sự học hỏi về ICT cho lĩnh vực phát triển.

7. Mang đến một cơ hội cho những tổ chức
phát triển làm việc ở cấp độ cơ sở mở rộng những kinh nghiệm thực tế
của họ trong các lĩnh vực như: công cụ truyền thông liên ngành, thu
thập và phân tích dữ liệu, an toàn ICT và sự quản lý khủng hoảng vv…

8. Đóng vai trò như một chất xúc tác để
đẩy mạnh ICT cho việc phát triển nhận biết và sử dụng tốt nhất trong
cộng đồng phát triển ICT tại Việt Nam.

9. Tiến hành những nghiên cứu và cung
cấp tư vấn và kết quả có liên quan tới phát triển kỹ thuật của cộng
đồng phát triển tại Việt Nam..

10. Tạo và chia sẻ một bản tin thư điện tử về công nghệ truyền thông thông tin hiện hành cho những vấn đề phát triển

Cách thức hoạt động

Nhóm làm việc sẽ gặp mặt một lần một
tháng. Cuộc gặp mặt hàng tháng sẽ có vai trò là một hành lang cho việc
lên kế hoạch hoạt động và chia sẻ thông tin. Những khách mời được
khuyến khích tham gia và đóng góp về một loạt những vấn đề liên quan
tới ICT và phát triển.

Các buổi tập huấn, thảo luận và source camps
sẽ được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành viên nhóm, và đồng
thời với những cơ hội hoặc sự phát triển mới của nền công nghiệp ICT.

Nhóm làm việc ICT4DEV mong muốn phục vụ
tất cả các bên có quan tâm, cả bên kỹ thuật và không chuyên. Những buổi
tập huấn và các sự kiện sẽ được tổ chức cho mọi người với năng lực kỹ
thuật khác nhau. Nhóm làm việc sẽ hoạt động như một hành lang mở cho
tất cả các thành viên có liên quan tới lĩnh vực phát triển tại Việt Nam.

Nhóm làm việc ICT4DEV sẽ khuyến khích sự
liên kết giữa các nhóm làm việc khác thuộc NGO RC và cung cấp sự tư vấn
cũng như thông tin tới tất cả các bên quan tâm.

Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google